سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

قدرت اله افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
اورنگ تاکی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
بهفر فرزانه – هیئت علمی دانشگاه آزاد اقلید

چکیده:

ازجمله معضلات تولید محصول پیاز هزینه ومشقت بالای برداشت آن است کل هزینه برداشت جمعا ۱۰۰ کارگر روز درهکتار است که درمواردی تنها هزینه کارگری مربوط به کندن آن معادل ۳۰کارگردرروز هکتار می باشد با استفاده از ماشینهای پیاز کن هزینه کندن پیاز به میزان ۳۰کارگر درروز درهکتار کاهش می یابد از انجایی که کشت پیاز درایران با الگوی درهم انجام می شود ماشینهایوارداتی که برای کشت خطی طراحی شده اند دراستفاده ازاینگونه ماشین ها پیازهای محل تردد چرخهای تراکتوراسیب می بینند برای استفاده از آن نوع ماشین ها بایستی محل عبور چرخهای تراکتور را قبل از برداشت کنده و یا از ابتدا نوارهایی برای این منظوررها نمود با نصب ادواتی درجلوی تراکتور که بتواند عمل کندن و ردیف کردن پیازهای محل تردد چرخها را انجام دهد سرعت کندن پیاز افزایش می یابد و همچنین ضایعات پیاز نیز کاهش می یابد. هدف از این تحقیق طراحی و ساخت فاروئر جلوسوار به عنوان بخشی از ماشین پیاز کن می باشد که پیازهای محل تردد چرخهای تراکتور راکنده و کنار بزند این تحقیق به دو بخش تقسیم می گردد دربخش اول عامل خاک ورز ساخته شده و روی دیرک افزار جلوی تراکتور نصب شد.