سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسفندیار افشاری – استادیار دانشگاه یزد
مهسا مهری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

پرزدهی نخ یکی از فاکتورهای است که نه تنها برروی زیبایی نخ اثر گذاشته بلکه باعث کاهش راندمان و یا بطورکلی باعث اثرات منفی برروی کیفیت نهایی محصول میگردد یکی از راه هایی که باعث کاهش این عامل می شود استفاده از نخهای چندلایی است که نخ تک لای آن تابدار نباشد درتحقیق حاضر با تغییرات برروی غلتک Solo Spun امکان استفاده آن درسیستم الیاف کوتاه مهیا گردیده است سپس نخهای ویسکوز / پلی استر با درصد مخلوط ۳۰ درصد ویسکوز و ۷۰ درصد پلی استر با نمره ۱۹/۷ تکس و با دو سرعت ۸۲۰۰ و ۹۲۰۰ دوربردقیقه دوک نخ پنبه ای ۱۰۰ درصد با نمره ۱۹/۷ تکس و نخ اکریلیک ۱۰۰ درصد با نمره ۱۵/۶ تکس با استفادهاز غلتک فوق و بدون آن تولید شده و خواص فیزیکی و مکانیکی آن مقایسه گردیده است نتایج نشان دهنده آن است که وجود غلتک Solo Spun باعث کاهش پرز و افزایش استحکام نخ پنبه و کاهش پرز نخ ویسکوز پلی استر شده است ولی درمورد نخ اکریلیک تاثیری برروی کاهش پرز و افزایش استحکام نداشته است.