سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده فاطمه شمس – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه فردوسی م
جلیل وحدتی خاکی – استاد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه فردوسی مشهد
احد ضابط – استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش برای بدست آوردن فوم کامپوزیتیTiC/Al2O 3با تخلخل بالا (حدود % ۸۰ ) از روش افزودن عوامل گاززا به مخلوط پودرهای واکنش دهنده و سپس سنتز احتراقی نمونه های خام استفاده شده است.پودرهای اکسید تیتانیم (رتیل)، آلومینیوم فلزی و گرافیت به عنوان مواد اولیه به کار گرفته شده اند. پس از تهیه ترکیب استکیومتری از این مواد، مقادیر مختلفی از دو ماده کربنات کلسیم یا سلولز به عنوان عوامل گاززا بهاین مخلوط پودری افزوده شده و در فشارهای مختلف تحت پرس هیدرولیک قرار داده شده است. قرص های خام تهیه شده در فر مایکروویو خانگی (توانW900 ) قرار داده شده است تا تحت سنتز احتراقی فعال شده با مایکروویو، فوم های کامپوزیتی مورد نظر حاصل شوند. مشاهده شد با افزایش میزان هر دو نوع ماده گاززا در یک فشار پرس ثابت، درصد تخلخل نمونه های سنتز شده افزایش یافته است. از طرفی با افزایش فشار پرس روی نمونه های خام اولیه، درصد تخلخل نمونه های سنتز شده کاهش پیدا کرده است. همچنین در یک فشار پرس ثابت، مقادیر تخلخل فوم های حاصل شده در حضور عامل گاززای سلولز بیشتر از کربنات کلسیم بوده است.