سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز نوید – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

با توجه به اینکه ساخت و ساز در شهر اردبیل نسبت به چند سال اخیر سرعت گرفته و نظر به اینکه اقلیم اردبیل سرد است و سیاست کلی، کم کردن مصرف سوخت فسیلی و استفاده ی بهینه از آن است و نظر به بالا بودن سرانه یمصرف سوخت فسیلی لازم است بدانیم که چه مصالح و جزئیات ساختمانی از دیدگاه های مختلف اقتصادی ، کاربردی ، زیبایی و .. را در اولویت استفاده قرار دهیم که بتواند بهترین پاسخگویی برای اقلیم شهر اردبیل باشد. هدف از اجرایاین پروژه اجرای ساختمان هایی است که در مقابل اتلاف حرارتی مقاوم و مصرف سوخت کمتری داشته باشند. این هدف با دسته بندی وامتیازدهی به امکانات ومصالح موجود از دیدگاه های مختلف بالاخص دیدگاه اقلیمی برایساختمان سازی در اردبیل و اجرای دیوار ها، کف ها و بازشو های ساختمانی انجام یافته است، تا انتخاب آگاهانه بر پایهمطالعات انجام یافته در این طرح برای همه میسر باشد. شیوه تحقیق به صورت اسنادی وکتابخانه ای می باشد ودر بخش اول به گرد آوری اطلاعات کامل راجع به ویژگی های اقلیمی و وضعیت مصرف انرژی در شهر اردبیل و بخشدوم کلیات و تعاریف ومبانی طراحی مناسب اقلیمی و بررسی راهکار های اجرایی می پردازیم و در نهایت به تجزیه و تحلیل و دسته بندی اطلاعات جمع آوری شده بر اساس معیار های اقلیمی – اقتصادی – سهل الوصول بودن دسترسی – زیبایی – نحوه اجرا و … با اولویت دادن به معیار اقلیم ، انتخاب ودر پایان پیشنهاداتی ارائه می گردد