سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نرگس زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
رامین ایرانی پور – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
مهران هودجی – دانشیار دانشگاه آزادخوراسگان

چکیده:

بادام یکی ازمهمترین محصولات باغی استان چهارمحال و بختیاری است که بیشترین تولید آن دربخش سامان می باشد که حجم زیادی از تولید و صادرات را به خود اختصاص داده است باتوجه به سبک بودن بافت خاک دراستان چهارمحال و بختیاری و بالا بودن متوسط میزان بارندگی ابشویی عنصارغذایی ازپروفیل خاک یکی ازمشکلات باغات دراین استان است خروج عناصر غذاییمورد نیاز ازپروفیل خاک باعث ایجاد کمبودهایی درگیاه و به دنبال آن کاهش رشد وعملکرد گیاه میشود تحقیقحاضر درراستای بهینه کردن مصرف کودهای شیمیای برای دستیابی به کشاورزیپایدار تولید مستمر با داشتن حداکثر عملکرد کمی و کیفی حفظ محیط زیست کاهش هزینه های تولید و پاسداری از منابع خاک و آب کشور انجامگردید این مطالعه براساس تجزیه ۳۰ نمونه مرکب خاک ازباغات بادام منطقه اجرا و نتایج حاصل درقالب ارقام و نمودارها ارایه گردید پس از اندازه گیری غلظت عناصر نیتروژن کل فسفرپتاسیم کلسیم و منیزیم قابل جذب عملکرد مغز خشک اندازه گیری شد.