سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی ولی پور – دانشگاه پیام نورپلدختر
مسعود رفیعی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان

چکیده:

به منظوربررسی اثرات علف کشبرکنترل علفهای هرز و عملکرد و اجزاعملکرد سه رقم ذرت آزمایشی در سال زراعی ۸۶-۸۵ درمنطقه پلدختر درجنوب استان لرستان به صورته اسپیلت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا گردید فاکتور علف کش شامل شاهد عدم مصرف علف کش ارادیکان ارادیکان+تو، فور-دی و لاسو+تو، فور_دی درکرتهای اصلی و رقم شامل سینگل کراس های ۶۰۴ و ۶۴۷ و ۷۰۰ درکرت های فرعی بررسی شدند نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد دانه ذرت با میانگین ۹/۶۸۳ تن درهکتار از تیمار ترکیبی مصرف پس رویشی لاسو+تو، فور-دی حاصل گردید تیمار ارادیکان پیش از کشت نیز با میانگین عملکرد دانه ذرت ۹/۶۳۴ تن درهکتار درکلاس بعدی قرارگرفت ارقام مورد بررسی از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی داری نشان ندادند.