سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هنگامه سادات نیک شرف – دانشجوی کارشناسی ارشد معمای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
علی اصغر زاده – مربی دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

دردهه های اخیر به دلیل تغییر در ویژگی های جمعیتی و اجتماعی تنوع زیادی را در مسکن شاهد بوده که تاثیر بسیاری در شکل گیری مجتمع های مسکونی داشته است. از جمله این تغییرات تنزل نقش فضای باز (فضاهای مختلف محوطه) در مجتمع های مسکونی امروزی نسبت به خانه های سنتی است که باعث قطع ارتباط اجتماعی نیز شده است. توجه ویژه به طراحی مجتمع های مسکونی به عنوان حیاط مشترک و جمعی در بسیاری از گونه های مسکن امروزی ضروری است. فضای باز در مجتمعهای مسکونی تبلور ماهیت زندگی جمعی است، علاوه برآن برای تعاملات اجتماعی در مجتمع های مسکونی نقشی بستر ساز ایفا می کند. بنابراین هدف اصلی پژوهش شناخت تاثیر فضای باز در مجتمع های مسکونی امروزی بر میزان تعاملات اجتماعی ساکنین است. که پژوهش فوق با روش تحلیلی، کیفی بوده و اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با توجه به اسناد و مدارک تهیه شده است، مقایسه ای بین فضای باز در مسکن سنتی و مدرن انجام شده و در تلاش است، نشان دهد فضای باز مکملی برای فضای سبز در خانه های معاصر است. و موقعیتهایی را برای رشد خلاقیت، معاشرت، تعامل اجتماعی وآرامش و تفریح را برقرار می کند. بنابراین، نیاز به بازنگری و توجه ویژه به طراحی فضای باز در مجتمع مسکونی امروزی ضروری است.