سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

منیژه فئید –
سپیده خطیب حقیقی –
جواد دقیق روحی –

چکیده:

پروبیوتیکها از میکروارگانیسمهای زنده ای که همانند میکروارگانیسمهای مفید پیدا شده در دستکاه گوارش انسان می باشد .آنها همچنین باکتریهای موافق یا باکتریهای خوب (مفید) نامیده می شوند پروبیوتیکها بطور عمده ای بصورت مکملهای رژیمی وغذایی در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرند لاکتوباسیلوس ازباکتریهای روده کوچک است باعث افزایش عملکرد روده در جذب مواد غذایی ومانع از رشد باکتریهای فرصت طلب وکلونیزه شدن آنها می گردد در این تحقیق لاکتوباسیوس پلانتاروم ، جداسازی شده از روده بچه ماهیان در محیط MRS آگار کشت داده سپس سایر باکتریهای پاتوژن جداسازی شده از روده ماهی بر روی محیط مولرهینتون آگار کشت داده شد و لاکتوباسیل را با غلظت ۵۰ و ۱۰۰ میکرولیتر را بر باکتریها در چاهک تعبیه شده اثر داده وبعد از ۲۴ ساعت نتایج مورد بررسی قرار گرفت . لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر روی سودوموناس ، سالمونلا ،ویبریو و اشرشیاکلی تاثیر داشته است. برخی از پروبیوتیکها برروی میکروارگانیسمها تاثیر بازدارنده دارند نتایج بیانگر آن است که از این پروبیوتیک جهت تصفیه وسالم سازیمحیط های آبی می توان بهره برد.