سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش میر عبد الله لواسانی – عضو هیئت علمی – گروه مکانیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
منوچهر راد – استاد – دانشکده مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مطالعه تاثیر ضخامت عایق بر انتقال حرارت از یک تانکر قیر با سطح مقطع بیضی در جریان عرضی از هوا در حالت پایدار با استفاده از روش عددی بررسی شده است . برای گسسته سازی جملات از طرح کویک (QUICK) و از مدل k- ω  نوع  SST برای مدل اغتشاش استفاده شده است . محدوده عدد رینولدز بر حسب قطر بزرگ ۵ ۶ است . نتایج نشان می دهد که انتقال ۷×۱۰〈Re〈۵×۱۰بیضی حرارت از تانکر با افزایش ضخامت عایق از ۲ تا ۱۰ سانتیمترحدوداً به اندازه ده برابر کاهش می یابد . همچنین عایق کاری موجب کاهش تاثیر سرعت باد و دمای محیط بر انتقال حرارت می شود .