سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کاظم رضا کاشی زاده – دانشجوی ارشد مکانیک دانشگاه آزاد سمنان
علیرضا ارغوان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سمنان
علیرضا امیری اسفرجانی – دانشجوی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
جعفر اسکندری جم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

دراین مقاله هدف بررسی اثر روکش کروم سخت شده با ساختار نازک ابعادی درمقیاس میکرون و نیز تاثیر ضخامت روکش برحد دوام خستگی قطعات می باشد به این منظور با استفاده از فرایند آبکاری روکش کروم سخت شده با ضخامتهای ۱۵ و ۳۰ میکرون را با شرایط عملیات آبدهی و … یکسان آبکاری شده و با توجه به استاندارهای تست خستگی منحنی S–N هرنمونه بصورت تجربی و آزمایشات زیادبدست آمده است قطعه درنرم افزار المان محدود انسیس مطابق با شرایط ازمایشگاهی و محیطی شبیه سازی و تحلیل خستگی انجام شد و منحنی S–N آن نیز بدست آمد. درنهایت با توجه به مقایسه منحنی های S–N بدستآمده از روشهای تجربی والمان محدود به تحلیل و تفسیر تاثیر ضخامت روکش برروی حد دوام خستگی پرداخته شده است.