سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا اشرفی – استادیار دانشگاه رازی
سمیه یاقوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد
شاهین بیدمشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درتمامی پروژه های ساختمانی شرایط محیطی نقش تعیین کننده ای دری مراحل طراحی ساخت و بهره برداری ازپروژه دارد این شرایط شامل پارامترهایی همچون خوردگی سازه های مجاور نوع کاربری سطح آب زیرزمینی و غیره می باشد این شرایط درکوتاه مدتو درازمدت اثرات مخربی برروی سازه ها دارند و لذا قبل از طراحی می یابد این پارامترها بررسی و تاثیر آن ها را مشخص کرد یکی از مصادیق انی مساله اجرای سازه های نگهبان دائمی است که بسته به عمر خدمت دهی آنها متاثر از پارامترهای فوق میباشند این امر به ویژه درسازه های نگهبانی مطرح است که اندرکنش مستقیم بین خاک و اجزای سازه نگهبان وجود دارد که از آن جمله میتوان به روش نیلینگ خاک دوزی اشاره کرد دراین روش با قرار دادن تعدادیمیلگرد فولادی درتوده خاک برجا و درنهایت اجرای روکش بتنی موقت و یا دائمی پایداری دیواره گود تامین می شود