سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام شکوهیان – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
نسرین امینی زاده – استادیار، دانشگاه صنعتی سیرجان، بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق، با مطالعه و تحلیل بر روی معادلات انرژی خورشیدی یک برنامه شبیه سازی برای طراحی و بررسی رفتار و عملکرد سیستم جذبی خورشیدی لیتیوم -برماید تهیه شده است. از این سیستم برای مصارف تهویه مطبوع خانگی استفاده می شود. در اینتحقیق عملکرد سیستم برای دو شرایط آب و هوایی متفاوت، آب و هوای کوهستانی و همچنین آب و هوای کویری مورد بررسی قرار گرفته است. شهرکرمان نماینده مناطق کویری و شهر کرمانشاه بهعنوان نماینده شهر با آب و هوای کوهستانی انتخاب شده است. البته این برنامه قابیلت بررسی برای شرایط آب و هوایی مختلف را دارد. دراین تحقیق کارایی سیستم خورشیدی به ازای کلکتور لوله خلاء بررسی خواهد شد و با استفاده از اطلاعات هواشناسی (آب و هوای کرمان و کرمانشاه)گرمای جذب شده توسط کلکتور، تغییر دمایتانک ذخیره آب، دمای ژنراتور، گرمای دریافت شده توسط اواپراتور محاسبه خواهد شد. در این تحقیق مشخص می شود در مناطق کویری به دلیل افزایشسرما در هنگام شب پایداری سیستم نسبت به مناطق کوهستانی کمتر خوهد بود . همچنین مشخص میشودسیستم جذبی خورشیدی با شرایط آب و هوای مناطق کوهستانی تیز همخوانی دارد.