سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد صحرائی جویباری – دانشجویان کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری
قباد طهماسبی –

چکیده:

پیش ازشروع قرن بیستم نظریه پردازان اقتصادی تنها زمین سرمایه و نیروی کار را به عنوان نهاده های سه گانه تولید و خدمات قلمداد میکردند و تمامی برنامه ریزی های اقتصادی درحوزه تئوری و عملی مبتنی براستفاده ازت رکیبی موثر ازعوامل برای نیل به اهداف بلند اقتصادی بود اوایل قرن بیستم ظهور نظریه مدیریت علمی برمنابع تولید مثلث نهاده های تولید را دچار تغییر اساسی کرد تمامی نظریه پردازان به این نتیجه رسیده اند که اهمیت مدیریت دراستفاده بهینه از منابع و نهاده های تولید و خدمات کمتر از خود آنها نیست به همین دلیل مدیریت به عنوان چهارمین رکن تولید و خدمات وارد ادبیات اقتصادی شد و درکمتر از صدسال به عنوان مهمترین شاخه علمی دنیای امروز تحولی وسیع درتمای شئونات زندگی انسان امروزی ازخانواده گرفته تا مدیریت شهر و کشور ایجاد کرد از انجا که فلسفه شهر نه از برای زیستن بلکه از برای به زیستن است برطرف کردن مشکلات زندگی شهرنشینی از حیث اجتماعی اقتصادی فرهنگی امنیت و بهداشت در کنار بالا رفتن سطح توقع شهروندان ازمدیران شهری دربعدخدمات رسانی و همچنین ایجاد فرصت های برابر و توجه کامل عدالت اجتماعی جلب مشارکت مردمی انجام امور مردم دراسرع وقت جز با تقویت و توانمندساختن مدیریت شهری امکان پذیرنیست