سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جیران فریدونی – کارشناس ارشد خاکشناسی، مدرس دانشگاه پیام نور فیروزآباد*،
زهرا مهرکی – کارشناس ارشد خاکشناسی

چکیده:

خاک یکی از اجزای اصلی محیط زیست در مناطق روستایی و شهری است و مدیریت اراضی کلید اصلی برای دستیابی به کیفیت خاک در این مناطق به حساب می آید. با پیشرفت تکنولوژی و رشد جمعیت، گسترش آلودگی خاک در مناطق مختلف به خصوص مناطق صنعتی و کشاورزی افزایش قابل توجهی داشته است .گیاهپالاییphytoremediation) فناوری استفاده از گیاهان برای پالایش آلودگی از محیط زیست است که روشی مؤثر، ارزان قیمت و دوستدار محیط زیست است. لذا با توجه به مطالب فوق و اهمیت موضوع و لزوم شناسایی راهکارهای افزایش کارایی گیاه پالایی این پژوهش به مرحله اجرا در آمد، که هدف کلی این پژوهش بررسی اثرات سطوح مختلف افزودنی هایی از جملهEDTA و اسید سولفوریک بر روی گیاه پالایی توسط تربچه می باشد.