سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا امینیان دریاسری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
شاعر بیابانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
محمدحسن قلیزاده – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:

امروزه نقش شرکت های بزرگ درساختار اقتصاد کشورها برکسب پوشیده نیست و بحث درباره شرکت و مواردمربوطه به آن مانند نظریه شرکتی عملکرد شرکت ها تفکیکمالکیت و کنترل شرکت ها و نظایر آن مورد توجه نظریه پردازان و محققان علم اقتصادو کلیه شاخه های علوم کاربردی قرارگرفته و تحقیقات فراوانی دراین راستا به انجام رسیده است لذا با توجه به اینکه رویه های کارامد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتیو لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است هدف این تحقیق آشنایی با مفاهیم مربوط به ح اکمیت شرکتی و ساختارمالکیت و نیز مروری برمطالعات انجام شده درزمینه تاثیر ساختار مالکیت برعملکرد مالی شرکت هاست و نیز پاسخ به این سوال است که آیا ساختارمالکیت م یتواند برعملکرد مالی شرکت ها تاثیر گذارد؟