سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صلاح الدین ایصافی – پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک
مسعود علیزاده –
تورج عبادزاده –

چکیده:

درکار ارایه شده برای جلوگیری ازرشد افراطی دانه کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت – زیرکونیا طی فرآیند زینترینگ و رسیدن به ریزساختار نانومتری از روش زینترینگ دومرحله ای استفاده شد نمونه های زینترینگ معمولی دردمای ۱۲۰۰درجه به مدت ۲ ساعت زینتر شد نمونه های زینترینگ دو مرحله ای ابتدا به مدت ۵ دقیقه دردمای ۱۱۵۰ درجه سانتی گراد قرار گرفت سپس تا دمای ۱۰۵۰ سرد شده و به مدت ۲۰ ساعت دراین دما قرار گرفت نتایج بدست آمده نشان داد که درهر دو روش دانسیته به حدود ۹۸ درصد دانسیته تئوری رسیده است درنمونه های زینترینگ معمولی متوسط اندازه دانه درحدود ۱ میکرومتر بود درحالیکه با استفاده از روش زینترینگ دومرحله ای این اندازه به حدود ۲۰۰ نانومتر کاهش یافت همچنین سختی و چقرمگی درروش زینترینگ دومرحله ای بالاتر از نمونه های زینترینگ دو مرحله ای بود.