سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جهانگیر قدیم خانی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی خوی
ناصر محب علی پور – هیئت علمی دانشگاه آزاد
جواد خلیلی محله – مربی پژوهشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوی
کامبیز خوارزمی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر روشهای مصرف پتاسیم و روی برعملکرد و اجزا عملکرد دو رقم ذرت درسال ۸۹ یک تحقیق مزرعه ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خوی بصورت طرح کرتهای خرد شده انجام شد رقم به عنوان فاکتور اصلی درکرتهای اصلی و در دو سطح شامل a1: رقم هیبریدی ۷۰۴وa2:رقم هیبرید ۶۶۶ و روشهای مصرف کودهای روی و پتاسیم به عنوان فاکتور فرعی در کرتهای فرعی و درهشت سطح شامل b1: عدم مصرف پتاسیم و روی به عنوان تیمار شاهد، b2:مصرف پتاسیم به صورت خاکی، b3:مصرف پتاسیم بصورت محلول پاشیb4: مصرف روی بصورت خاکیb5:مصرف روی بصورت محلول پاشی b6:مصرف پتاسیم و روی بصورت خاکی b7:مصرف پتاسیم و روی بصورت محلول پاشی b8:مصرف پتاسیم و روی بصورت خاکی و محلول پاشی درنظر گرفته شد براساس نتایج مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده بیشترین میزان صفات طول بلال قطر بلال و زن خ شک بلال وزن هزاردانه تعداد دانه درهر بلالا عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در تیمار b8 مصرف پتاسیم وروی بصورت خاکی و محلول پاشی و کمترین مقادیر در اکثر صفات در تیمار b1 عدم مصرف پتاسیم و روی بوده است.