سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی جوکار – مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهیدستاری

چکیده:

توسعه یادگیری سازمانی به وجود شرایط و بستری مناسب نیازدارد دراین میان نقش عوامل انسانی اجتماعی درایجاد سازمان یادگیرنده بسیار تعیین کننده است شناخت بهتر نقش رهبری و رهبری تسهیل کننده یادگیری سازمانی می تواند به ایجاد آمادگی لازم برای توسعه سازمان یادگیرنده کمک کند از این رو دراین پژوهش به بررسی نقش رهبری تحول آفرین درتوسعه یادگیری سازمانی پرداخته می شود و رابطه بین پنج بعد اصلی رهبری تحول آفرین شناخت شخصی ترغیب ذهنی رهبری حمایتی ارتباطات الهام بخش و تبیین چشم انداز با شش بعد یادگیری سازمانی درسه لایه فردی گروهی و سازمانی بررسی می شود روش تحقیق توصیفی و ازنوع همبستگی است قلمرو آماری آن نیز شامل ۲۲۰ نفر از کارشناسان و مدیران صنایع هوافضای کشور استک ه با نمونه گیری تصادفی انجام شد و تعداد۱۴۰نفر آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند.