سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمسعود شمس الدینی –
علیرضا عبدی کوسالاری –
عباس محمدخانی –

چکیده:

مطالبات یکی ازمهمترین دارایی ها شرکت ها میباشد که درراستای موضوع اصلیفعالیت واحد تجاری ایجاد میگردد و همواره مدیران به دنبال مدیریت بهینه مطالبات هستند مدیریت واحدهای تجاری همواره به دنبال کاهش زمان وصول مطالبات و مطالبات سوخت شده می باشد که شرکت ملی گاز ایران نیز به دنبال این هدف مهم می باشد لذا درانتهای سال ۸۷ با هدف کاهش دوره وصول مطالبات دستورالعملی را ابلاغ نمود که براساس آن دوره صورت حساب مشترکین خانگی و تجاری از ۶۰روز به ۴۵ روز کاهش یافت دراین تحقیق سعی شده است تاثیر تغییر دوره صورتحساب ها متغیر مستقل بردوره وصول مطالبات متغیروابسته شرکت گاز استان قم که یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران است مورد مطالعه قرارگیرد پس از جمع آوری داده های مورد نیاز مشترکین خانگی و تجاری به عنوان گروه ازمایش و مشترکین صنعتی و نیروگاهی که تغییر دوره نداشته اند به عنوان گروه کنترل انتخاب شده و تجزیه و تحلیل آنها درسه مرحله صورت پذیرفت.