سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسماعیل صلاحی – پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکدهسرامیک
مریم علیدوستی – دانشگاه علم و صنعت ایران
صلاح الدین ایصافی – پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک
ایمان مباشرپور – پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک

چکیده:

دراین پروژه زینتر دو مرحله ای Two-step sintering به منظور جلوگیری کردن از رشد ذرات درنانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت / آلومینا – زیرکونیا مورد استفاده قرارگرفت اندازه متوسط ذرات درنمونه های دارای دانسیته نزدیک به دانسیته تئوری از طریق زینتر کردن معمول(Conventional sintering درحدود ۴۰nm بود با استفاده از زینتر دومرحله ای اندازه نهایی ذرات ۲۰۰nm 2 برابر نسبت به نمونه های زینتر شده به روش معمول ورایج کمتر شد از طرف دیگر اثر زینتر دومرحله ای برخصوصیات مکانیکی و مقدار TCP تشکیل شده در نانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت / آلومینا – زیرکونیا بررسی شد با استفاده از زینتر دومرحله ای بیشترین سختی و تافنس شکست وکمترین مقدار TCP تشکیل شده بدست آمد.