سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر ویسی – عضو هیئت دانشگاه علمی پیام نور

چکیده:

ازمهمترین اهداف نظامهای آموزشی ایجاد تغییرات پایدار درحیطه های شناختی نگرشی و مهارتی درون داد خود است یک دیگر ازمقوله هایی که دراین چندسال اخیر توجه نظامهای اموزشی را به خود جلب نموده کارافرینی است کارافرینی به عنوان یک مهارت و نگرش قابل اموزشی و یادگیری است درواقع کارافرینی نمود واقعی و بیرونی تمام زحمات و تلاشهای نظام های آموزشی است به عبارتی دیگر تمام دانش و اطلاعاتی که به دانشجو ارایه شده باید درزمانی خود را به صورت یک محصول نمایان کند تا براساس آن بتوانیم دست به ارزیابی سیستم بزنیم درارزیابی کارایی نظام دانشگاهی باید متغیرهایی همچون درون داد فرایندها و فعالیت هاه امکانات آموزشی اساتید برون داد یا دانش آموختگان را مورد بررسی قرار دهیم ازمهمترین درون دادهای نظام دانشگاهی میتوان به اساتید و دانشجویان اشاره کرد اما ازآنجا که امکانات و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها محدود است وجود برنامه ای مدون و جامع برای گزینش دانشجو جهت تعیین درون دادی با هوش با استعداد خلاق و باانگیزه برای ورود به نظام دانشگاهی جهت استفاده ازامکانات مادی و معنوی ملی لازم و ضروری است نیز جذب و نگهداری اعضای هیئت علمی توانا خلاق و با انگیزه نیاز به فرایند برنامه ریزی جامع و نظام مند دارد تا براساس آن بتوان افراد توانمند را به سمت حرفه استادی سوق دهیم