سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل ضیایی چمگردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
مهرداد نیاکوثری –

چکیده:

هرساله مقدارزیادی ازفراورده های جانبی درکارخانجات تولیدی آب میوه و سایر فراورده های مرکبات ایجاد می شود این ترکیبات بهعلت BOD بالایی کهدارند می توانند باعث آسیب به محیط زیست شوند از طرفی این ترکیبات حاوی مقدارزیادی ازترکیبات بیواکتیو می باشد که استخراج این ترکیبات می تواند قاب لتوجه باشد تولید مقدار بسیارزیاد این فراورده های جانب یدر طی دوره کوتاه برداشت مشکلات انبارداری و فساد باعث شده است که برای استفاده موثر از این ترکیبات خشک کردن آنها یک مرحله ضروری قبل از فرایند استخراج ترکیبات بیواکتیو از آنها باشد دراین مقاله سعی شده است ترکیبات بیواکتیو استخراج شده از عصاره خشکشده با خشک کن سرعت بالا با ترکیبات استخراج شده از عصاره خشک شده با خشک کن انجمادی از جنبه های مختلف مور د مقایسه قرار گیرد نتایج حاصل با نرم افزار SAS 9.1 مورد آنالیز قرارگرفت .