سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا زمانی – دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز علمی کاربردی لارستان فارس
محمدحسن وکیلی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزادشهرضا
حسین کیخاه – شرکت مدیریت برق جنوب فارس
حسین نکوئی – دانشگاه جامع علمی کاربردی لارستان فارس

چکیده:

دراین مطالعه به بررسی خوردگی FAC (Flow Accelerated Corrossin که اغلب درنیروگاه های حرارتی سوخت فسیلی و همچنین اتمی رخ میدهدپرداخته شده است یکی ازپارامترهای بسیارمهمی که باعث بوجود آمدن این پدیده مخرب وهزینه بردار میشود تشخیص و بکارگیری نامناسب نوع آلیاژ بکاررفته درتجهیزات میباشد این مطالعه به اثبات کاهش نرخ FAC بوسیله نتایج تجربی حاصل ازنوع آلیاژ بکاررفته درتجهیزات می پردازد و همچنین پارامترهای ازقبیل دما و دبی را که باعث تشدید این نوع خوردگی می شود مورد بحث قرارمیدهد نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون یکی از نیروگاه های بزرگ تولید برق کشور می باشد که پدیده FAC باعث بوجود آوردن مشکلات بسیاری دراین نیروگاه شده است.