سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهین نوربخش – عضو هیئت علمی بخش خاکشناسی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرم
عاطفه اسمعیلی دستجردی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش خاکشناسی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید با

چکیده:

یکی از مهمترین محصولات باغی د رمنطقه رابر بافت واقع در استان کرمان گردو است. متاسفانه به دلیل کوهستانی بودن این منطقه کشاورزان مجبور به احداث بعضی باغات گردو در زمین شیب دار هستند. آب و عناصر غذایی خاک عوامل کنترل کننده ی تولید محصول در منطقه محسوب می شود. به منظور ارزیابی میزان نیتروژن در خاک این باغات مطالعه ای بصورت طرح کامل تصادفی انجام شد و مجموع نیترات و آمونیوم را در خاک کنار چهار ردیف گیاهان گردو کاشته شده بر روی سطح شیب دار از بالا به پایین اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که مقادیر ازت از بالای شیب به سمت پایین شیب افزایش می یابد. این میزان در عمق ۳۰-۰سانتیمتر بالای شیب (ردیف اول) از میزان ۳/۸۵ میلی گرم در لیتر به میزان ۵/۹ میلی گرم در لیتر پایین شیب ( در ردیف چهارم ) افزایش یافته است. مجموع نیترات و آمونیوم در عمق ۶۰-۳۰ سانتی نسبت به عمق ۳۰-۰ سانتی بیشتر و به حدود دو برابر رسید . در اثر حرکت رواناب سطحی ، حرکت لغزشی ذرات خاک و آبشویی سطوح پر شیب بالا دست ترکیبات ازته به مناطق هموار و کم شیب پایین دست منتقل شده و از دسترس گیاهان بالای شیب خارج می شود. از آن جایی که ازت بر مغز بندی گردو تاثیر زیادی دارد. این کاهش نیتروژن ، سبب کاهش مرغوبیت مغز دانه گردو گیاهان کاشته شده در مناطق بالای شیب گردیده است.