سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر علی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمیدرضا توکلی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
اصغر وطنی اسکویی – دانشیار دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده:

درمقاله حاضر رفتارلرزه ای ساختمان فولادی جداشده ازپایه بصورت عددی مورد بررسی قرارگرفته است تحلیل عددی با استفاده ازم فاهیم تحلیل دینامیکی غیرخطی برروی دو ساختمان ۸و۱۵طبقه بصورت دو بعدی انجام گرفته است دراین مطالعه فرض براین است که ساختمان ها تحت زلزله های حوزه دور و حوزه نزدیک به گسل قرارگرفته اند سیستم جداسازی مورد بررسی دراین مقاله سیستم جداساز اصطکاکی FPS می باشد مطالعات گذشته و همچنین تجربه استفاده ازسیستم های جداسازی لرزه ای درساختمان های واقع شده درحوزه دورازگسل ثابت کردها ست جداسازی لرزه ای درحوزه دوردرکاهش پاسخ های دینامیکی ساختمان بسیار موثر است اما تجربه زلزله های اخیر مانند زلزله بم نشان داده است که سازه ها درحوزه نزدیک گسل آسیب های زیادی دیده اند بررسی زلزله های حوزه نزدیک وجود دامنه های بلندی از سرعت و تغییر مکان با زمان تناوب طولانی ۲-۵ ثانیه رادرحرکات نیرومند زمین به اثبات رسانده است که این یافته به معنای انتقال مقدار چشمگیری انرژی درمدت زمانی کم به پیکره سازه و نیاز به ظرفیت بسیاربالای میرایی درطرح چینین سازه هایی است که درصورت عدم تامین اسکلت سازه خود با تشکیل بیش از حد مفاصل پلاستیک میتواند تا مرز فروریزش نیز پیش رود.