سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مائده میاحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فاطمه آهنگری – ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
زینب امین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

رشد بی رویه جمعیت منجر به مصرف بیش از حد و غیرمسئولانه انرژیهای فسیلی شده و به گرم شدن تدریجی کره زمین انجامیده و شهرها را مورد تهدید جدی قرا رمیدهد و مقدارزیادی از این انرژی اتلاف شده ناشی از عدم شناخت و کاربرد نادرست جنبه های معماری و مصالح ساختمانی و عدم هماهنگی آنها با اقلیم می باشد جداره های ساختمانی که قسمت عمده یک ساختمان را تشکیل میدهند و نقش مهمی درانتقال حرارت از خارج به داخل دارند می توانند درتامین آسایش حرارتی و کاهش مصرف انرژی موثر واقع شوند دراین مقاله به روش موردی به بررسی محدوده آسایش درشهرستان شوشتر پرداخته شده است و راه کارهایی جهت کاهش دما درداخل ساختمان توسط جداره ها ارایه شده است که منجر به صرفه جوی درمصرفانرژی می باشد درآخر اینگونه می توان نتیجه گرفت که کاربرد صحیح جداره های ساختمان تاثیر چشم گیری برتعدیل دما و از همه مهمتر صرفه جویی درمصرف انرژی درساختمان دارد.