سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام اردکانی – دانشجویان کارشناسی ارشد
غلامحسین داوری نژاد – دانشیاران دانشگاه فردوسی
مجید عزیزی –
ساجده کریم پور –

چکیده:

اثرغلظت ها مختلف سالیسیلیک اسید برعمر نگهداری میوه زردآلو درقالب فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی و درسه تکرار انجام شد میوه های زردآلو سه هفته قبل ازبلوغ تجاری با محلول سالیسیلیک اسید با غلظت های ۱و۲و۳و۴ میل یمولار محلول پاشی شدند بعد ازبرداشت بسته بندی و به دمای ۴درجه منتقل شدند عمرپس ازبرداشت میوه های زردآلو با کاربرد سالیسیلیک اسید به طور معنی داری درتمام میوه ها افزایش یافت این ماده ازنرم شدن بافت میوه درطی دوره نگهداری جلوگیری نمود درطی این دوره اسیدیته قابل تیتراسیون میوه های روند افزایشی و PH آب میوه روند کاهش داشت