سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نغمه پاک گهر – فارغ التحصیل کارشناسی جنگلداری دانشگاه ارومیه
جواد اسحاقی راد – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه ارومیه

چکیده:

اقلیم نقش مهمی در تعیین پراکنش جغرافیایی و زیست بومی موجودات زنده دارد از گذشته تاکنون تغییرات اقلیم سبب تغییرات چشمگیری در پراکنش گونه ها شده است افزایش سرعت تغییرات از بین رفتن گونه ها را می توان دلیل مهمی بر تغییر تنوع زیستی دانست بیشتر دانشمندان هواشناسی معتقد هستند که گرم شدن زمین به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای استکه از فعالیت های بی رویه انسان به ویژه فعالیت های صنعتی و سوخت خودروها ایجاد می شود طبق پیش بینی های IPCC در سال ۲۱۰۰ درجه حرارت بین ۱٫۱ تا ۶٫۴ درجه سانتی گراد افزایش می یابد. هدف از این مقاله ارائه نتایج تحقیقات در مورد تغییرات وضعیت آب وهوا و اثرات آن برکاهش تنوع زیستی در استان آذربایجان غربی و بررسی تاثیر منفی تغییر اقلیم براکوسیستم های منطقه است.