سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس عالی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
کامبیز ناظرعدل – گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
احد شاددل – گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
سیدمهدی موسویان – موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی، شعبه شمالغرب کشور

چکیده:

این مطالعه برای تعیین بهترین دز تزریقی واکسن نیوکاسل به داخل تخم مرغ با هدف پایین نگاه داشتن تنش تحمیل شده جنین از تغییرات هورمون های T4 T3 , در جنین های مورد تزریق انجام شد. آزمایش بر پایه طرح کاملاً تصادفی در ۵ تیمار و ۳ تکرار و در هر تکرار ۳۳ عدد تخم مرغ سویه راس ۳۰۸ به انجام رسید که شامل تزریق واکسن نیوکاسل در ۳ سطح ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۳۰۰ میکرولیتر، تزریق بافر P.B.S و گروه بدون تزریق (شاهد) بود که در هیجدهمین روز انکوباسیون، مورد تزریق قرار گرفتند. پس از هچ، تیمارهای آزمایشی در شرایط مناسب با جیره غذایی بر پایه ذرت و کنجاله سویا پرورش یافته و در روزهای ۱، ۲، ۳، ۷، ۲۱ و ۴۲ روزگی خونگیری شده و سرم آنها جهت انجام تست کمیولومینسانس مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به وسیله نرم افزار آماریSAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان داد که در نمونه های ۱و ۲ روزگی ب ین میانگین غلظت T3 و T4 در تیمارهای تزریق ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ میکرولیتر واکسن در مقایسه با گروه P.B.S و شاهد اختلاف معنی داری وجود دارد و در مقایسه تیمارهای دریافت کننده واکسن با دزهای مختلف، اختلاف معنی داری در سطح هورمونهای T4,T3 دیده نشد