سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده مهسا کامی شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

درکشورمان ایران درطی اعصار متمادی ساختمان ها با توجه به اقلیم و شرایط محیطی طراحی شده اند بطوریکه عوامل اقلیمی تاثیر مستقیمی درشکل گیری معماری بومی مناطق مختلف داشته است این مساله خصوصا دربومهای بیابانی که بخش عمده ای از سرزمین ما را تشکیل میدهد با توجه به محدودیت های اقلیمی این ناحیه اهمیت می باشد درمیان گونه های مختلف معماری مربوط به بومهای بیابانی خانه به عنوان سکونتگاه انسانی از جایگاه ویژه ای برخوردا راست معمارسنتی از امکانات طبیعی موجود مانند نورسایه آب گذرفصول و شرایط آب و هوایی کمال بهره را جهت فراهم کردن آسایش ساکنین خانه ها برده است دراین میان شهرکاشان که بخشی از بومهای بیابانی ایران را تشکیل میدهد درایا نمونه های ارزشمندی از معماری خانه های قدیمی است که هماهنگی خاصی با اقلیم گرم و خشک این شهر دارند و از جمله این خانه ها بنای خانه قدیمی بروجردی هاست که از سایرخانه های تاریخی کاشان مشهورتر است دراین راستا هدف این پژوهش بررسی تاثیر شرایط اقلیمی بوم بیابانی کاشان برشکل گیری معماری این خانه می باشد به این منظور دراین تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اسنادی میدانی اطلاعات ابتدا کاشان ویژگیهای اقلیمی آن و سپس اهداف عمده ی طراحی دراین اقلیم و راهکارهای دستیابی به آنها بررسی می شود