سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منصور خدام عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

تکنیک تاپسیس که یکی از انواع تکنیکهای موجوددرتصمیم گیری چندشاخصه می ابشد و ازمدلهای جبرانی و زیرگروه سازشی و یکی از ابزارهای قدرتمند تصمیم گیری است که از منطق قوی استدلال ریاضی برخوردار است از آنجایی که قضاوت تصمیم گیرندگان براساس دانش مبهم و نامعلوم آنهاست بیان این نوع قضاوت ها غالبا از طریق واژه های زبانی صورت می پذیرد تئوری فازی انعطاف پذیری مورد نیاز برای نمایش عدم اطمینان ناشی ازفقدان دانش را فراهم می کند و میتواند موضوع عدم اطمینان را اداره نماید هرچند مقالات مختلفی درزمینه استفاده ازت کنیک تاپسیس منتشر شده اما دراین موضوع و با این دقت تاکنون کار نشده است دراین مقاله یک کاربست واقعی از رتبه بندی شهرستانهای استان سمنان براساس شاخص های محرومیت و انتخاب محرومترین شهرستان از بین آنها با استفاده از تکنیک تاپسیس و براساس داده های فازی صورت گرفته است و نتایج حاصل از این نوع رتبه بندی با نتایج حاصل درمحیط غیرفازی مورد قیاس واقع می گردد