سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی خدابنده بایگی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی دانشگاه آزاداسلامی واحدنیشابور

چکیده:

دریکپارچه سازی یافته هایی درمورداثرات گزینه های بیشتربایافته هایی درمورد اثرات ویژگیهای بیشترمدل تصمیم گیری انگیزشی ارایه شده توسط ما نشان میدهد که انگیزه معرفتی پاسخ افراد به اطلاعات پیچیده را تعدیل می کند مطالعه به لحاظ تجربی الزام مشترک چهارمفهوم سازی انگیزه های معرفتی را بررسی کرد بعلاوه انگیزه معرفتی را ازانگیزه حداکثر سازی /رضایت بخش تمیز میدهد یک سری ازمایش نشان میدهد که انگیزه معرفتی اثراطلاعات پیچیده را برناراحتی فرد ازیک تصمیم و تمایل به اجرای انتخاب فرد را درعمل تعدیل می کند روی هم رفته یافته های ما نشان میدهد که افراد باانگیزه معرفتی کم ناراحتی بیشتری تجربه می کنند و کمتر احتمال دارد تصمیم خود رادرهنگام مواجهه با اطلاعات پیچیده پیاده کنند درحالیکه افراد دارای انگیزه معرفتی بالا یک اثرضعیف تر و حتی متضاد را به تصویر می کشند یافته های سازگار درتمام مفهوم سازی ها نیاز به اتمام شناخت وضعیتی و پذیرا بودن دستکاری شده درمقابل ارزشهای حفاظت قدرت یافته ها و تاثیر مهم انگیزه های معرفتی را درتصمیم گیری های پیچیده نشان میدهند