سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا توکلی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مجتبی نائیج – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
ابوالقاسم سالاری –

چکیده:

دراین مقاله اثراندرکنش دینامیکی خاک و سازه برتوزیع نیروهای لرزه ای درطبقات ساختمان های بتن آرمه با سیستم قاب خمشی مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور دو ساختمان بتن آرمه ۷و۱۲ طبقه با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی مورد ارزیابی قرارگرفته اند برای هرکدام از ساختمان ها حالات پای صلب و غیرصلب واقع برخاک نوع ۱و ۴ برمبنای آیین نامه ۲۸۰۰ایران وتحت شتابنگاشت زلزله های طبس و کوبه درنظر گرفته شده اند پارامترهای برش پایه توزیع نیرو درطبقات و جابجایی نسبی طبقات از جمله موارد مورد بررسی دراین مقاله می باشند نتایج حاصله نشان میدهد اگرچه اندرکنش خاک و سازه برمقادیر برش پایه و جابجایی نسبی طبقات تاثیر قابل توجهی دارد همچنین میتواند موجب الگوی توزیع نیروی جانبی جدیدی درطبقات ساختمان شود.