سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد پیروی – دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سید مازیار عزیزی – دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سعید جمالپور – دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

پیشرفت سریع علم الکترونیک و نیاز کشورها به لوازم و قطعاتالکترونیکی جدید از یک سو ، و عمر محدود این لوازم از سویدیگر،موجب تولید نوعی مواد ضایعاتی به نام زباله ه ایالکترونیکی گردیده است .از آن جایی که تکنولوژی دفع اینزباله ها نسبت به روند تولیدشان بسیار کند پیش می رود و دفعآ نها هنوز بسیار ابتدایی مضر برای محیط زیست می باشد ، از اینرو راهکار مناسب جهت دفع صحیح آ نها می تواند از صدمات جبراننا پذیر به محیط زیست جلوگیری نماید.برای تحقق این امر یک سریمطالعات آزمایشگاهی برروی خواص مکانیکی ملات های حاوی خردهبردهای الکترونیکی ضایعاتی رد شده از الک ۴ و مانده روی الک٢٠ صورت گرفت هاست.