سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهمن سعیدی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
میثم سهرابی – شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه غرب

چکیده:

موضوع مقاله عبارت است از تاثیر انجام معاینات دوره ای درحفظ و ارتقا سلامت کارکنان صنعت نفت هدف ازاین بررسی آشنایی با اهداف معاینات دوره ای مراحل و چگونگی انجام معاینات دوره ای موارد قابل توجه در انجام معاینات دوره ای غربالگری سلامت عمومی غربالگری سلامت روان شناسایی و تایید بیماریهای شغلی تنظیم ارایه و ثبت گزارش بیماری شغلی در صنعت نفت می باشد روش پژوهش توصیفی به صورت کتابخانه ای و با استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی به ویژه مراجعه به اسناد و مدارک وزارت نفت می باشد نتایج این بررسی نشان میدهد که رعایت اصول و الزامات طراحی برنامه ریزی و اجرای دقیق معایناتدوره ای منجر به تشخیص زودهنگام بیماریهای شغلی و باعث پیشگیری از پیشرفت این بیماریها به مراحل ناتوان کننده خواهد شد و عدم رعایت این اصول و الزامات منجر به کاهش شناسایی مورادبیماریهای شغلی و باعث افزایش موارد پیشرفته و ناتوان کننده در بیماری های شغلی افزایش هزینه های درمان غیبت ازکار کارکنان و کاهش بهره وری نیروی انسانی میشود. نهایتا معاینات دوره ای باعث حفظ و ارتقا بیشتر سلامت کارکنان و کمک به افزایش بهره وری برای شاغل جامعه و صنعت نفت خواهد شد.