سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین بهرام بیگی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی گروه مهندسی ساختارهای
امیر ربی –
احمد موسوی شوشتری –
کمیل نصوری –

چکیده:

هدف از این طرح بررسی قابلیت جذب صوت فوم نانوکامپوزیت پلی یورتان حاوی نانوذرات کلی و / یا نانولوله های کربن می باشد تاثیر پارامترهایی همچون نوع نانوذرات و درصد نانوذرات درسطوح مختلف برقابلیت جذب صوت مورد بررسی قرارگرفته است جهت بررسی مورفولوژی فومهای نانوکامپوزیت تولیدی از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM استفاده شده و کیفیت دیسپرس نانوذرات در پلیمر نیز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی انتقالی TEM مورد بررسی قرارگرفته است جهت اندازه گیری ضریب جذب صوت نمونه ها نیز از لوله امپدانس و روش تابع تبدیل استفاده شده است نتایج حاکی از این است که اضافه شدن نانوذرات منجر به بهبود قابلیت جذب صوت فوم تولیدی در پهنه فرکانسی ۶۳۰۰-۱۰۰ هرتز می شود اضافه شدن نانوذرات و نانولوله ها به فوم منجر به افزایش دانسیته سلولی و کاهش سایز روزنه های فوم شده است هر دو نانولوله تقریبا تاثیر یکسانی دربهبودجذب صوت داشته اند افزایش درصد نانوذرات کلی افزایش راندمان جذب صوت را نشان داده است اما درمورد افزایش درصد نانولوله های کربن نتایج برعکس بوده است بطوریکه بیشترین جذب صوت در درصدهای پایین نانولوله ها مشاهده شدها ست.