سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش چوبینه – کارشناس ارشد عمران سازه- شرکت آبفا فارس
طلعت نامداری – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی-شرکت آبفا فارس

چکیده:

رکوردهای زلزله های نزدیک گسل به تعداد اندکی برای برخی از گسل های ایران ثبت شده است و برای تعداد زیادی از گسل ها که در حال حاضر غیر فعال بوده ولی پتانسیل بالای لرزه زایی دارند رکوردی به ثبت نرسیده است. از آنجا که فواصل کمتر از ۵۱ کیلومتر از گسل را فواصل نزدیک گسل می نامند، یکی از روش های که برای مدل کردن رکوردهای زلزله نزدیک گسل پیشنهاد شده است استفاده از مدل های پالسگونه است. با استفاده از مدل های پالسگونه رکوردهایی برای دو گسل کازرون و شمال تهران ایجاد گردید. بواسطه اینکه مدل های پالسگونه بر اساس طرح های لزره خیزی و زمین شناختی ارائه شده است دو قاب ۶ و ۵۱ طبقه با سیستم مهار بندی هم محور در نرم افزار sap2000 مدل شده و طی فرایند تحلیل تاریخچه زمانی رکوردهای هم پایه شده با ساختگاه گسل کازرون و شمال تهران و رکورد های ایجاد شده با استفاده از مدل های پالسگونه به این قاب ها اعمال شد. در نهایت ضمن تعیین مدل مناسب پالسگونه برای ایجاد رکورد نزدیک گسل، انطباق پاسخ ها در قاب های مدل شده با ارتفاع متفاوت بررسی شده است.