سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوطالب عزیزی – دکتری جامعه شناسی دانشگاه فرهنگیان
مهدی حسینی – کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه فرهنگیان
علی قادری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان
زینب دروار – دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان

چکیده:

این مقاله باتاکید براشتغال والدین به عنوان یکی ازموانع برخورداری کودکان ازسلامت وبهداشت روان سعی برارایه ی راهکارهایی عملی برای والدین نموده است هدف این مقاله این می باشد که دروهله ی اول خانواده ها به سلامت روان کودکان خود توجه کنند و نسبت عوامل تاثیرگذار برآن غفلت نورزند اطلاعات این مقاله به شیوه مروری گرداوری گردیده است درابتدای مقاله مقدمه ای کوتاه براهمیت تاثیر خانواده دربهداشت روان کودکان بیان گردیده است وسپس به تعریف کلمات کلیدی پرداخته ایم درادامه کوتاهی براهمیت جایگاه خانواده دغدغه ها و چالشهای والدین پیامدهای اشتغالزوجین بهداشت روان مشکلات بهداشت روان عوامل موثربربهداشت روان کودکان و درپایان به ارایه راهکارهایی پرداخته ایم که ازجمله : والدین مشاغلی را عهده دارشوند که بتوانند ساعات بیشتری رادرکنار فرزندان خود سپری کنند /مادران تاحدامکان ازرفتن به سرکار خودداری کنند به خصوص درمواردی که مشکلات روانی کودک حاد شده باشد /تعامل مستمر والدین با مدرسه مربی کودک و پیگیری عملکرد وی درمدرسه /اطمینان یابی والدین نسبت به افرادی که کودک خودر ا به اومی سپارند /بی تفاوت نبودن والدین نسبت به رفتارهای کودکان خود بویژه اگریک رفتارناصحیح همچون پرخاشگری خشونت و … توسط کودکان چندین باربروز پیدا کند و …. درپایان مقاله به بیان نتیجه گیری براساس داده های مقاله پرداخته ایم