سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیاوش طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
مهرداد جعفرپور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
احمدرضا گل پرور –

چکیده:

گاوزبانBorago Officinalis L.) گیاهی است یکساله از خانواده Boraginaceae دارای خواص متعدد دارویی صنعتی و علوفه ای می باشد به منظور بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک برخصوصیات جوانه زنی دو گونه گل گاوزبان درآزمایشگاه کنترل و گواهی بذر مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی و با ۴تکرار انجام شد تیمارهای آزمایش شامل سالیسیلیک اسید درسه سطح ۰و۱۲۰و۲۴۰ قسمت درمیلیون تنش شوری در۴سطح ۰و۴۰و۸۰و۱۲۰ میلی مولار و دوگونه بذرگل گاوزبان گل گاوزبان اروپایی و گل گاوزبان ایرانی بود درگونه Borago officinalis درتیمار صفرشوری بیشترین ۵۴/۶۷% و گونه Echium amoenum درتیمار ۱۲۰mm شوری کمترین ۴۰/۲۰% درصدجوانه زنی را بخود اختصاص دادند.