سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه اشجعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
رضا دشتی برنجه – کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

استاندارد ISO 14001 به عنوان عنصری تاثیرگذار در سیستم مدیریت شهری، عملکرد محیط زیستی سازمان ها را بهبود بخشیده، نظام مدیریت محیط زیستی را منسجم و استاندارد می سازد. با وجود فواید بسیاری که استقرار این نظام در سازمان ها دارد نگهداری آن نیز از ارکان اساسی است که عملکرد محیط زیستی سازمان به آن وابسته است. برای این امر منطقه ۱۸ تهران به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است . با توجه به تدوین فرم پرسشنامه نظرسنجی از شهروندان به شماره شناسایی SH18-FR-009 ، جمع آوری اطلاعات بر اساس نظرسنجی مستقیم از شهروندان در نواحی هفتگانه شهرداری منطقه توسط کارشناسان محیط زیست با همکاری مشاور صورت گرفته است . مطابق با دیدگاه شهرداری منطقه در خصوص افزایش میزان رضایت شهروندان پرسشنامه هجده سوالی به گونه ای طراحی شده بود که نظرات شهروندان علاوه بر فعالیت های زیست محیطی مستقیم مانند فضای سبز ، زیباسازی ، جمع آوری زباله به سایر فعالیت های شهرداری که اثرات غیرمستقیم بر محیط زیست شهروندی و شهرنشینی دارند نیز توجه شده و دیدگاه های شهروندان استخراج گردد. پس از اجرای طرح، نتایج مدل نشان دهنده میزان مشارکت کلی در شهرداری منطقه ۱۸ با عددی برابر با ۸۸ درصد بدست آمده است که نشان دهنده رضایت ساکنین از این منطقه شهرداری تهران می باشد.