سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حلیمه پیری – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل-پژوهشکده تالاب بین المللی هامون
وحید راهداری – عضو هیئت علمی دانشگاه زابلدانشکده منابع طبیعی
سعیده ملکی – عضو هیئت علمی دانشگاه زابلدانشکده منابع طبیعی

چکیده:

در بیشتر شهرهای بزرگ دنیا، قسمت اعظم منابع آب شیرین به تامین نیازهای شرب، بهداشت وصنعت اختصاص داده می شود.. این امر باعث کمبود شدید آب جهت آبیاری اراضی کشاورزی شده است . در چنین شرایطی ، استفاده از فاضلاب شهری برا ی مقاصد مختلف و بخصوص کشاورز ی به عنوان راه حلی مؤثر مورد توجه قرار گرفته است . در این پژوهش، اثر استفاده از فاضلاب شهر زابل بر روی خاک که با فاضلاب آبیاری می شوند نسبت به زمینهایی که با آب رودخانه سیستان آبیاری می گردند، مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد استفاده از فاضلاب در اراضی کشاورزی باعث بالا بردن شوری و سدیمی شدن خاک و کاهش نفوذ پذیری خاک نسبت به زمینهای مجاور که از آب رودخانه آبیاری می شوند، می گردد.