سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فروزان فرخیان – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی، وا
پگاه سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزس

چکیده:

انرژی از ارکان تمدن های بشری و در نتیجه اساس تولیدات اجتماعی به شمار می رود. امروزه فعالیت های مختلف اقتصادی و افزایش روند شهرنشینی نیاز به مصرف انرژی را فزونی بخشیده است. با این حال، ابتدایی ترین تمهیدات در جهت صرفه جویی انرژی، جهشی عظیم را از نظر اقتصادی و زیست محیطی در پی خواهد داشت. یکی از بخش های مهم در این زمینه طراحی ساختمان هایی است که با بکار گیری فنون طراحی و ساخت می توان هدر رفت انرژی آن ها را به حداقل رسانید. جهت نیل به این هدف استفاده از تکنیک بام سبز به عنوان راهکاری برای کاهش مصرف انرژی در کلان شهرها پیشنهاد می شود که چنانچه به طور صحیح طراحی شده و به اجرا درآید و نیز ملاحظات اقلیمی برای طراحی آن ها در نظر گرفته شود، علاوه بر مزایای مختلف می توانند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی ساختمان داشته باشد. در این مقاله نقش بام سبز در کاهش هدر رفت انرژی ساختمان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با ذکر عوامل عدم توسعه بام های سبز پیشنهاداتی جهت تسهیل روند توسعه این گونه بام ها ارائه می گردد.