سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ساناز نوری – کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

تاثیر فرهنگ بر سیستم های حسابداری در کشور های مختلف، بیش از سه دهه است که مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از عواملی که سبب می شود روش های حسابداری در کشورهای مختلف متفاوت باشد، تفاوت هایفرهنگی می باشد. حسابداری به عنوان فعالیتی اجتماعی – فنی، با منابع انسانی و نیز تعامل بین آن ها سروکاردارد هر چند جنبه فنی ارتباط کمتری با فرهنگ دارد اما به علت تعامل بین آنها، حسابداری نمی تواند فارغ از فرهنگباشد. فرهنگ هر جامعه به طور ناخودآگاه بر نحوه طراحی و اجرای سیستمهای اطلا عاتی موجود در شرکتها و سازمانهای مختلف آن جامعه تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر، اختلا فات فرهنگی موجود در جوامع را می توانموجد تفاوتهای موجود در فرهنگهای سازمانی دانست که خود عامل اصلی تاثیرگذار بر عملکرد تجاری آن سازمان (یا شرکت) است. بدیهی است حسابداری که بخشی از عملکرد تجاری واحدهای اقتصادی به شمارمی رود، سخت تحت تاثیر فرهنگ ملی و سازمانی قرار دارد. تلاش روز افزون جهت هماهنگ سازی حسابداری وپذیرش استاندارد های بین المللی انگیزه و منشاءاصلی برای یافتن رابطه بین فرهنگ و حسابداری می باشد. موافقان این نظریه معتقدند که این عمل با عث افزایش قابلیت صورتهای مالی می شود و اگر قرار است صورت های مالیسرمایه گذاران را مطلع کند اصول و رویه ها نباید از کشوری به کشور دیگر تغییر نماید. مخالفان این نظریه معتقدند که اگر محیط های تجاری و اقتصادی در تمام کشورها یکسان نیست یک رابطه نزدیک بین شرایطاقتصادی و تجاری با حسابداری وجود دارد، بنابراین نمی توان یک مجموعه اصول را در تمام کشورها استفاده کرد