سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه فرزانه – دانشجوی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

امروزه بیشتر فعالیت های مرتبط با علوم مهندسی در حیطه مربوط به فعالیت های فناوری اطلاعات قرار می گیرند. هدف اصلی مقاله این است که نشان دهد نخست آنکه، با افزایش مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری چه تغییری در جذب توریسم ایجاد می شود همسان سازی فناوری های پیشین با مدل های نوین فناوری اطلاعات می تواند کمک شایانی به پیشبرد اهداف پیشروی آن فعالیت ها بنماید از طرفی دیگر وجود سیستم های اطلاع رسانی بر مبنای فناوری اطلاعات به این امر جنبه اهتمامی بیشتری بخشیده است.در این راستا تحقیق حاضر بران است تا با روش توصیفی-تحلیلی وبراساس تشابه به راه حل ایده ال به ارزیابی واولویت بندی اثرات منفی ومثبت گردشگری درابعاد اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی، محیطی سیاسی درمقیاس ملی می پردازد نتایج تحقیق بیانگران است که دربین پیامدهای گردشگری بیشترین اثارمثبت مربوط به بعد اقتصادی ودر مرحله بعداجتماعی بوده است. نیای مجازی در این راستا نقش مهمی را ایفا می کند و امروزه به ندرت می توان امری را در حیطه های مختلف علمی و اجتماعی یافت که از دنیای فناوری اطلاعات به دور باشد. یکی از این امور اهمیت مباحث گردشگری و توریسم در مناطقی است که از پتانسیل بالایی در این زمینه بهره می برند.در این مقاله سعی می کنیم راهکارهای نوین و موثر ارتقای فرهنگ گردشگری بر مبنای فناوری اطلاعات را ارایه نموده و جنبه های علمی مربوط به آن را بررسی نماییم. بدون شک این قابلیت ها در استان های گردشگر پذیر نمود بیشتری به خود خواهد گرفت.