سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ژاله اژدرزاده – مربی آموزشکده فنی حرفه ای سما سهندتبریز
رامین عسگری مونقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی

چکیده:

اطلاعات رسیده از تصادفات نشان میدهد که سروسینه بیشترین نقاط آسیب دیده درتصادفاتمرگبار جانبی خودرو می باشند کیسه های هوای پرده ای CSA و کیسه هوای کنارصندلی SAB که بوسیله شرکت های خودروسازی نصب می شود برای جلوگیری از این نوع آسیب ها است دراین مقاله ابتدا مطالعه خواهیم داشت برروی اطلاعات جدید تصادفات جانبی که دردنیا منتشر شده که نشان میدهد قسمت سر سینه بالاتنه همچنان یکی از بیشترین محلهای آسیب دیده درتصادفات مرگبارهستنددرمرحله دوم وضعیت صندلی سرنشینان درخودرو از نگاه جانبی به خودرو موقعیت سرراننده را نسبت به ستون میانی خودرو بین درب جلو و درب عقب بررسی خواهیم کرد که نشان میدهد بیشترین خسارات دراثر برخورد سرباستون میانی خودرو می باشد درادامه خواهیم دید استفاده از کیسه هوای پرده ای SCA و کیسه هوای جانبی کنارصندلی SAB میتواند تاثیرات بسزایی درکاهش آسیب های وارده به سرسینه و بالاتنه داشته باشد.