سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا ثقفی – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان، ایران
محمد قانع – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان، ایران
محمد ذره بینی – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان، ایران

چکیده:

روش سوزن زنی یکی از مهمترین روشهایی می باشد که برای افزایش استحکام وب الیاف بکار می رود. افزایش استحکام با درگیری الیاف موجود در وب الیاف حاصل می گردد. بطور کلی پارامترهای فیزیکی و مکانیکی منسوجات سوزن زنی شده توسط پارامترهای سوزن زنی نظیر تراکم پانچ،عمق نفوذ سوزن و نوع سوزن مصرفی تعیین می گردند. در این کار چهار منسوج با وزنهای متفاوت تولید شد. نمونه ها تحت ۵ تراکم پانچ و ۴ عمق نفوذ سوزن مختلف تولید گردیدند. سختی خمشی نمونه ها در دوجهت طولی ماشین و در جهت عرضی ماشین بدست آمد. از دو روش تیر یک سر گیردار و تیر دو سر ساده برای بدست آوردن سختی خمشی نمونه ها بهره گرفته شد. نتایج بیانگر این مطلب می باشند که با افزایش تراکم پانچ و عمق نفوذ سوزن سختی خمشی نمونه ها افزایش می یابد.