سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی جاویدان – دانشجویکارشناسی عمران عمران
محمدرضا زمانی ابیانه – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک و پی

چکیده:

پرواضح است که انتخاب نوع و مقدار افزودنی یکی ازمهمترین مسائل درانواع بتن است که دراین میان کاربرد متاکائولن و زئولیت در تکنولوژی بتن روزبروز پررنگ تر می شود دراین مقاله ۱۰ طرح اختلاط به شیوه ای طرح ریزی شده است که دران تاثیر انی دوماده ی سیمانی جایگزین چه بهصورت مجزا و چه بصورت همزمان بررسی شده است درصدهای ۰و۵و۱۰و۱۵ هرکدام از دو افزودنی را به صورتی استفاده کردیم که مجموع از حداکثر ماده سیمانی مکمل معمول که همان ۱۵درصد است تجاوز نکند که با توجه به این ۱۰ طرح اختلاط خواهیم داشت اسلامپ متوسطی برای نمونه شاهد درنظر گرفته شد تا تاثیر این دو برکارایی نیز مشخص شود. جذب آب ۲۴ساعته و درآخر مقاومت فشاری نمونه ها نیز مشخص شد.