سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا جعفری – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

برخلاف برخی عوامل محیطی مانند میدان های الکترومغناطیسی یا آلودگی هوا، نویز توسط یکی از حواس ویژه یعنی حس شنوایی دریافت می شود. به همین دلیل، پدیده ای است که هر انسانی امکان احساس و ارزیابی آن را دارد و یکی از بیشترین شکایات غالب زندگی در شهرهای بزرگ محسوب می شود. منشای نویز معمولا از ترافیک شهری، کارخانجات و فرودگاه ها ناشی می شود. خواب نیز فرایند فیزیولوژیکی است که یکپارچگی آن می تواند موجود زنده را به وضعیت طبیعی برگرداند، و به عوامل محیطی که آن را بر هم زده یا از مدت زمان آن می کاهند، حساس است. نویز محیطی، یکی از محرکات خارجی است که علیرغم درک ناهوشیار در حین خواب، توسط حس شنوایی پردازش می گردد. در طول ۳۰ سال گذشته، تحقیقات در زمینه نویز محیطی و خواب، در موقعیت ها و محیط های مختلفی انجام شده است، و به همین دلیل یافته های متفاوت و گسترده ای در این زمینه در دست است. اما در این زمینه، هنوز به سوالات مهمی پاسخ داده نشده است مانند این که آیا تاثیرات زیان بار نویز محیطی بر سلامتی و کیفیت زندگی، طولانی مدت است، و در صورتی که این گونه باشد، اثرات آنها بر خواب شبانه و افراد در معرض نویز چگونه است. مقاله حاضر بر اساس یافته های موجود، به تاثیرات نویز محیطی بر خواب و سلامتی می پردازد.