سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
حسین حاتمی ابرقویی –
محمدمهدی نقی پور –

چکیده:

در معماری پایدار به عنوان رویکرد محیط پایدار که بر معماری حساس به محیط مبتنی است تعابیر متفاوت از حساسیت محیطی و عدم وفاق بریک مفهوم واحد از پایداری در ادبیاتمعماری پایدار که خود ناشی از مواضع اخلاقی متفاوت و شرایط سیاسی اقتصادی و زیست محیطی مختلف می باشد به برداشت های متنوعی ازمفهوم پایداری منجر شدهاست بطوریکها مروزه اصطلاح معماری پایدار برای طیف وسیع و متنوعی از رویکردهای حساس به محیط بکار گرفته می شود از جمله این رویکردها می توان به تاثیر سازه پایدار بر معماری پرداخت نسبت سازه پایدار با معماری پایدار همانندنسبت ظرف است به مظروف تا ظرفی پایدار نیابشد مظروفی پایدار فاقد اعتبار است براین اساس در این پژوهش به بررسی راههای نفوذ رطوبت در سازه و واکنشهای مخرب ناشی از نفوذ رطوبت پرداخته و با بررسی آنها راههای متداول محافظت از سازه در برابر اب با هدف داشتن سازه ای پایدار ارائه می شود این پژوهش بر مبنای مطالعات کتابخانه ای ، رایانه ای صورت گرفته و نتایج حاصل در این مقاله ارائه شده است.