سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرش صداقت دوست – گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان،ایران
محمد صالح فقیهی – کارشناس، فنی مهندسی گروه فنی مهندسی صاحب الزمان
فرشاد عامری – دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
علی مهدیخانی – دکترای عمران، مدیر گروه فنی مهندسی صاحب الزمان

چکیده:

با بررسی های به عمل آمده به طور متوسط روزانه ۱۹۰۰۰ تن نخاله ساختمانی در تهران تولید می شود. صنعت بازیافت امروزه یکی از راهکارهای ایجاد ارزش افزوده و بهره وری بیشتر در جامعه محسوب می شود. بازیافت نخاله های ساختمانی نه تنها به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست کمک می کند، بلکه با بکارگیری روش های علمی، توجیه اقتصادی نیز دارد. مواد بازیافتی با افزودن مصالح مرغوبتر قابل استفاده مجدد می باشند. در این مقاله با توجه به جایگزینی ماسه با سنگدانه های بازیافتی و جهت بهبود بعضی از خواص بتن درصد بهینه میکروسیلیس(۱۰ درصد) به آن اضافه شده و خصوصیات مقاومتی و دوام بتن با نسبت آب به سیمان و عیار سیمان یکسان مورد بررسی قرار گرفت که نمونه های ساخته شده در سنین ۷و۲۸ روزه تحت آزمایش مقاومت فشاری و کششی و جذب آب قرار گرفته و طبق نتایج حاصله نشان داد که بتن های ساخته شده از سنگدانه های بازیافتی حاوی میکروسیلیس دارای مقاومت فشاری و کششی بیشتری(۵۹%، ۱۷%) نسبت به بتن با سنگدانه بازیافتی می باشد همچنین بتن بازیافتی حاوی میکروسیلیس از نظر مقاومتی بالاتر از بتن معمولی مشابه خود می باشد.